18+ | Quảng cáo | Điều khoản và điều kiện áp dụng | Chơi có trách nhiệm

lowkey esport - Thêm / Ít hơn (Over / Under) - Thuật ngữ cá cược thể thao

Nhiều hơn / ít hơn (trên / dưới)

Nhiều hơn/ít hơn (trên/dưới): Cá cược ‘nhiều người khác đang đặt cược vào nhiều hơn một số mục tiêu đã được thiết lập và cá cược‘ ít hơn là đặt cược vào ít hơn một số mục tiêu đã được thiết lập.

Trong các cược trên/dưới (nhiều hơn/ít hơn), chúng tôi tiên lượng rằng tổng số, mục tiêu, điểm, trò chơi, v.v. của một bên vượt quá (hơn/nhiều hơn) hoặc không vượt quá (dưới/ít hơn) đề xuất của nhà cá cược.

Thông tin về Cửa hàng cá cượcThì NCá cược oticiasThì Cá cược cho cược và nhiều hơn nữa …