18+ | Quảng cáo | Điều khoản và điều kiện áp dụng | Chơi có trách nhiệm

fifa mobile download pc Política de Privacidad

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập bằng cách truy cập trang web này. Nó không áp dụng cho xử lý dữ liệu xảy ra trên các trang web khác. Chủ sở hữu của trang web ("Chúng tôi", "NOS", "của chúng tôi") là:

Chính sách bảo mật này được thiết kế để thông báo cho khách hàng và khách truy cập về trang web này ("bạn") về cách thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, sử dụng, lưu trữ lịch thi đấu aff cup 2021 vn hoặc mặt khác, cách xử lý trong khi điều hướng trang web này.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Thay đổi trong chính sách bảo mật

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách này, nếu chúng tôi xem xét nó cần thiết, do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét nó theo định kỳ.

Có thể có hai loại sửa đổi: thiết yếu và / hoặc trẻ vị thành niên.

Các sửa đổi thiết yếu có thể xảy ra khi chúng tôi thay đổi lịch thi đấu aff cup 2021 vn cách xử lý dữ liệu của bạn. Việc sửa đổi này có thể ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi áp dụng mới
Dịch vụ cho trang web của chúng tôi ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn).

Sửa đổi nhỏ không có tác động đến các quyền và nghĩa vụ của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: sửa chữa hoặc lịch thi đấu aff cup 2021 vn cải tiến ngôn ngữ, phông chữ hoặc kiểu mới).

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất kỳ thay đổi thiết yếu nào, để bạn có đủ thời gian để hiểu và xem xét các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực.

Thông tin cá nhân

Trong khi truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý ba loại dữ liệu của bạn:

1- Dữ liệu nhận dạng điện tử, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, hệ điều hành mà bạn sử dụng trên thiết bị của mình, số nhận dạng duy nhất lịch thi đấu aff cup 2021 vn của thiết bị và thông tin trên mạng di động, vị trí của thiết bị, loại trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập Trang web trang web và ngày và thời gian truy cập vào trang web của chúng tôi.

2- Dữ liệu về thói quen của bạn, thay vào đó, các tương tác của bạn với các trang web của các đối tác của chúng tôi (nếu bạn đã truy cập bất kỳ trang web nào của đối tác của chúng tôi, nếu bạn đã đăng ký trên một trong các trang web của các đối tác của chúng tôi hoặc nếu bạn tham gia vào các hoạt động trò chơi sau khi truy cập lịch thi đấu aff cup 2021 vn bất kỳ của các trang web của các đối tác của chúng tôi). Loại dữ liệu này được xử lý ở mức bổ sung và không thể được liên kết với danh tính của bạn.

3- Địa chỉ email của bạn, nếu lịch thi đấu aff cup 2021 vn bạn đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

 • Trong trường hợp bạn quyết định tham gia cuộc thi do chúng tôi tổ chức, chúng tôi có thể giải quyết các dữ liệu cá nhân sau:
  • Địa chỉ email của bạn và tên người dùng bạn đã sử dụng để tạo tài khoản. Trong trường hợp bạn quyết định đăng ký trong cuộc thi thông qua các tài khoản truyền thông xã hội hoặc lịch thi đấu aff cup 2021 vn các nền tảng khác, chúng tôi sẽ xử lý thông tin xác thực của bạn.
  • Việc xử lý các dữ liệu này là cần thiết cho các mục đích xác thực (đăng ký trong cuộc thi) và để phân biệt những người tham gia với nhau. Địa chỉ email cũng sẽ được sử dụng để liên hệ với người chiến thắng trong cuộc thi. Tên người dùng cũng có thể được sử dụng để xuất bản lịch thi đấu aff cup 2021 vn thông tin của người chiến thắng trên trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi phải thông báo ai là người chiến thắng trong cuộc thi theo nghĩa vụ minh bạch được quy định bởi các luật quốc gia có liên quan.
  • Chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin về dự báo của họ và phân loại của họ, điều này là cần thiết để tạo ra số liệu thống kê giữa những người tham gia và thực hiện thành công cuộc thi.
 • Trong trường hợp chiến thắng, chúng tôi sẽ xử lý như sau:
  • Tên và họ của người chiến thắng, cần thiết cho việc cung cấp giải thưởng và để nhận dạng
  • Bản sao tài liệu danh tính của người chiến thắng, cần thiết để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu lập pháp liên quan đến tuổi tối thiểu để chơi và để xác định người chiến thắng để cung cấp/trả giải thưởng
  • Dữ liệu nhận dạng tài chính (dữ liệu tài khoản ngân hàng, chẳng hạn như tên của ngân hàng, IBAN, SWIFT, danh mục đầu tư điện tử và/hoặc dữ liệu của hệ thống thanh toán di động), cần thiết để chuyển giải thưởng.

Để xử lý dữ liệu đã nói ở trên, chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ tương tự. Điều này cho phép cải thiện các chức năng của trang web của chúng tôi, thúc đẩy các sản phẩm của chúng tôi và phân phối nội dung của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cookie chúng tôi sử dụng trên trang web của chúng tôi, hãy đọc chính sách cookie của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập trong cuộc thi là sự đồng ý của nó trước khi tham gia cuộc thi.

Sự quan tâm hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thiết lập để cải thiện hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nói chung. Chúng tôi sử dụng loại dữ liệu này để đo lường hiệu quả hiện tại của các chiến dịch quảng cáo được triển khai trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, thông tin được tạo ra được thu thập trong chuyến thăm của bạn đến trang web của chúng tôi cũng được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng chung của bạn, để phát triển và cải thiện nội dung của trang web của chúng tôi, để đảm bảo và duy trì chức năng của trang web và tránh các mối đe dọa tiềm tàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin về địa chỉ IP của bạn chủ yếu vì lý do phân tích, chẳng hạn như để tính toán có bao nhiêu khách truy cập từ các quốc gia hoặc khu vực cụ thể truy cập trang web của chúng tôi. Để trình bày nội dung có liên quan, chúng tôi cũng phải xác định vị trí gần đúng của thiết bị của bạn (ví dụ: đây là cách chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung trong ngôn ngữ bạn sử dụng).

Đối với mục đích thống kê, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về các hoạt động của bạn được thực hiện trên các trang web liên quan, điều này rất quan trọng cho mục đích hợp pháp là tính toán thu nhập của chúng tôi. Loại thông tin này về bạn được nhóm với các thông tin tương tự khác để giúp chúng tôi tạo số liệu thống kê về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chủ đề dữ liệu và bộ điều khiển dữ liệu

Việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể xảy ra trên trang web này là về bạn và dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, bạn đang ở vị trí của một chủ thể dữ liệu, theo luật bảo vệ dữ liệu của EU, nghĩa là Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GD GDPR). Là một chủ đề của dữ liệu, bạn có quyền thực hiện các quyền được đảm bảo bởi GDPR, được giải thích trong phần tiếp theo.

Chúng tôi được coi là một bộ điều khiển dữ liệu, như được định nghĩa trong GDPR. Trở thành một bộ điều khiển dữ liệu tạo ra nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của bạn với sự thận trọng lớn nhất và theo luật bảo vệ dữ liệu có liên quan.

Quyền của bạn với RGPD

- Loại bỏ sự đồng ý trước đây để xử lý dữ liệu.

- Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có hoặc xử lý.

- Yêu cầu điều chỉnh bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác hoặc lỗi thời.

- Yêu cầu loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ.

- Đối mặt với việc sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

- Yêu cầu giới hạn sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

- Yêu cầu tính di động của dữ liệu cá nhân của bạn.

- Trình bày một khiếu nại cho Cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan, nếu bạn nghĩ rằng các quyền của bạn đang bị vi phạm.

- Để biết thêm thông tin về các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Đan Mạch: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300
Copenhague k;

Bảo vệ dữ liệu

Giữ dữ liệu cập nhật và an toàn của bạn là ưu tiên cao của chúng tôi khi bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đầy đủ để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn an toàn và được bảo vệ tốt trước tổn thất tình cờ, trộm cắp, truy cập hoặc sử dụng trái phép, vi phạm hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp tiềm năng nào khác.

Một phương pháp khác mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn là kiểm soát truy cập. Chỉ nhân viên được ủy quyền và được đào tạo mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ, điều này là cần thiết cho việc thực hiện công việc của họ.

Container thứ ba

Có thể dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ với các thực thể giúp chúng tôi cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình (ví dụ: tiếp thị, quảng cáo, phân tích, phát triển, bảo mật). Do đó, có thể cần phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ trong tên của chúng tôi.

Như được định nghĩa trong GDPR, các bên thứ ba này nên được coi là bộ xử lý dữ liệu. Các trình xử lý dữ liệu tham gia vào các hoạt động xử lý dựa trên các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu có liên quan, được tạo ra để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn an toàn.

Cũng có thể chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các cơ quan công quyền và các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi luật pháp, nếu được yêu cầu của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ hợp pháp phải làm như vậy.

Dữ liệu của bạn bên ngoài không gian kinh tế châu Âu (EEE)

Khi nào và nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển bên ngoài EEE, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phù hợp được thực hiện để cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ theo quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển sang:

Container nằm ở một quốc gia được coi là có mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ, theo Ủy ban Châu Âu. Danh sách các quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây.

Container nằm ở một quốc gia không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ, theo Ủy ban Châu Âu. Trong tình huống này, chúng tôi sẽ tham gia vào một thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với người nhận, trong đó sẽ bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban châu Âu ban hành. Điều này sẽ buộc người nhận cung cấp một mức độ bảo mật và bảo vệ dữ liệu bằng với yêu cầu của GDPR.

 

 


SITEMAP